Studio Geranij x Učilište Vizija

Inspiriramo i transformiramo zajedno

Ovdje možete pronaći široku paletu edukacija koje spajaju najbolje od naših dvaju svjetova: dubinsko znanje i iskustvo Učilišta Vizija s holističkim pristupom i ljubavlju prema samospoznaji koju njegujemo u Studiu Geranij.

geranijvizija Studio Geranij

Program obuke za stjecanje mikrokvalifikacije instruktora funkcionalnog fitnesa

Naš program obuke osigurava instruktorima funkcionalnog fitnessa potrebne vještine i znanja za usklađenost s radnim i zdravstvenim propisima, poštivanje sigurnosnih standarda te pružanje prve pomoći. Kroz ovu edukaciju, instruktori će razviti sposobnosti za poticanje motoričkih, funkcionalnih, morfoloških, psiholoških i socioloških karakteristika sudionika. 

Otvorite vrata novim mogućnostima i postanite instruktor fitnessa koji donosi promjenu i inspiraciju u svijet tjelesne aktivnosti i zdravog života!

INFORMACIJE

$

Edukacija se izvodi u trajanju od 200 sati

program Studio Geranij

Kompetencije koje stječete:

1. Osiguravanje usklađenosti rada s radnim propisima i propisima zaštite zdravlja
2. Poštivanje standarda sigurnosti i očuvanja zdravlja tijekom trenažnog procesa
3. Pružanje prve pomoći do dolaska stručne osobe
4. Razvijanje motoričkih, funkcionalnih, morfoloških, psiholoških i socioloških karakteristika sudionika kroz trenažni proces
5. Uvažavanje osnovnih fizioloških procesa u tijelu prilikom planiranja trenažnog procesa
6. Osiguravanje urednosti i ispravnosti prostora za trenažni proces, trenažnih sredstava i pomagala
7. Priprema i postavljanje trenažnih sredstava i pomagala prema planu trenažnog procesa
8. Identifikacija apsolutnih i relativnih rizika po zdravlje prije uključivanja u trenažni proces
9. Određivanje vrste, forme i načina vježbanja i poučavanja osoba u trenažnom procesu
10. Poučavanje relevantnih vještina, taktika i tehnika izabranog sporta/sportske rekreacije
11. Provođenje trenažnog procesa u izabranom sportu s osobama različitih dobi, spola i kvalitete
12. Praćenje i poboljšanje performansi osoba u trenažnom procesu pružanjem potpore, ohrabrivanjem i konstruktivnim povratnim informacijama
13. Redovito davanje povratnih informacija o postignućima osobama u trenažnom procesu prema postavljenim ciljevima
14. Prepoznavanje mogućih kriznih situacija tijekom trenažnog procesa i primjena načela prevencije i intervencije u njihovom rješavanju.

Fizioterapeutski tehničar

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje fizioterapeutski tehničar osmišljen je kako bi polaznike osposobio za raznolike poslove i zadatke u području fizioterapije. Kroz naš program, polaznici će naučiti izvoditi različite terapijske postupke, uključujući hidroterapiju, termoterapiju, peloidoterapiju, krioterapiju, medicinske masažne tehnike, ultrazvučnu terapiju, elektroterapiju, kao i provoditi kinezioterapiju i kineziometrijska ispitivanja.

Naši polaznici će biti obučeni za primjenu ovih tehnika kako u ustanovama zdravstvene skrbi tako i u kućnoj njezi, te će biti sposobni integrirati se kao vrijedan član rehabilitacijskog tima. Uvjeti upisa u program uključuju završenu osnovnu školu, određenu dob i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

INFORMACIJE

$

Edukacija se izvodi u trajanju od 2854 sata

tehnicar Studio Geranij

Dentalni asistent

Program za dentalne asistente osmišljen je kako bi polaznike osposobio za raznovrsne zadatke i odgovornosti u podršci doktorima dentalne medicine.

Kroz naš program, polaznici će naučiti pripremati pacijente, radno okruženje te instrumente i pribor za terapijske postupke. Također će biti obučeni za vođenje evidencije i medicinske dokumentacije u skladu s propisima te komunikaciju s korisnicima dentalnih usluga poštujući različitosti.

dental Studio Geranij

Naši polaznici će biti osposobljeni za samostalno planiranje terapijskih postupaka, vođenje liste pacijenata te provođenje dezinfekcije i sterilizacije opreme.

Sudjelovat će u edukaciji korisnika o oralnoj higijeni i prevenciji te samostalno obavljati administrativne zadatke i upravljati zalihama materijala. Kroz program, polaznici će također razviti vještine rada u timu, prepoznavanja hitnih medicinskih stanja te primjene suvremenih informacijskih tehnologija.

INFORMACIJE

$

Edukacija se izvodi u trajanju od 2996 sati

Farmaceutski tehničar

Naš program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar osmišljen je s ciljem osposobljavanja polaznika za različite zadatke i odgovornosti u farmaceutskoj djelatnosti. Kroz naš program, polaznici će usvojiti temeljna znanja i vještine potrebne za uspješno obavljanje poslova farmaceutskog tehničara te razumjeti ulogu i djelovanje farmaceutskog tehničara u različitim aspektima farmaceutske prakse.

Očekuje se da će polaznici savladati širok spektar zadaća, uključujući rad u ljekarnama, drogerijama, industriji, laboratorijama te upravljanje administrativnim poslovima. Kroz program, polaznici će razviti poznavanje sirovina i lijekova, tehnologiju izrade galenskih i magistralnih lijekova, analitičke vještine te vođenje administrativnih poslova. Također, program obuhvaća podizanje svijesti o kulturi življenja i brige za zdravlje, opće obrazovanje iz prirodnih znanosti te pripremu za daljnje obrazovanje.

INFORMACIJE

$

Edukacija se izvodi u trajanju od 3183 sata

farmaceutski Studio Geranij

Rezervirajte termin, za sebe ili vaše najbliže!

Facebook
Instagram