🌺🌺 DAN OTVORENIH VRATA SAVJETOVANJA I PSIHOTERAPIJE 🌺🌺 U suradnji sa specijalizanticom psihoterapije, Alenkom Kralj, nudimo Vam besplatnu informativnuseansu o tome što je to psihoterapija, kojim metodama se služi, kome je...